top of page

SORULAR ve CEVAPLAR

1- Güzel sanatlar nedir ?

 İnsanda heyecan ve hayranlık uyandıran sanatlar. Bu sanatlar marangozluk, demircilik, dülgerlik gibi, el işinden çok, ruh ve duyguyu ilgilendiren sanatlardır.

Güzel sanatlar içine, ortaçağ bilginleri tarafından on sanat sokulmuştur. Bunlar da: sarf (dilbilgisi), nahiv (sözdizimi),ilmi beyan (güzel konuşma bilimi), belagat (güzel konuşma bilimi), hesap felsefe, musiki, hendese geometri), ilmi heyet (astronomi) idi. Fakat bunlardan çoğu, bilimler arasına girmiş ve güzel sanat olmaktan çıkmıştır.

" Alıntıdır "

2- Güzel sanatlar çeşitleri nelerdir?

1 - Edebiyat: Kelimelerle yapılan bir güzel sanattır. Nazım ve nesir yolundaki bütün eserler bu kola girer.

2 - Resim: Yağlı, sulu ya da kuru boyalarla bir zemin üzerine çizgiler çizme ve boyama suretiyle yapılan güzel sanattır. Resim yapan sanatçıya ressam adi verilir.


3 - Heykel: Ya tabiatta var olan ya da hayalde canlandırılan varlıkları, taş, çamur, tahta, maden gibi maddeler kullanmak suretiyle üç boyutlu olarak yapma işidir. Heykel yapanlara heykeltıraş adi verilir.


4 - Mimarlık: İnsanların estetik zevklerine hitap edecek şekilde yapılar yapmaktır. Tarihî olmak özelliğini kazanmış yapıtlar, tapmaklar. Camiler, saraylar, bir medeniyetin en güzel eserlerini meydana getirirler. Sanatçılarına mimar adi verilir.


5 - Musiki: Sesleri melodi haline getirme sanatıdır. Musiki, pek çok bölümlere, ayrılır. Musiki bestecilerine musikişinas denir.


6 - Tiyatro: Bir hikâyenin, sahnede, oyuncular tarafından canlandırılarak, temsil edilmesi sanatıdır. Bugün tiyatro eserleri, sinemalarda, radyolarda, televizyonlarda yer almaktadır. Eseri oynayan sanatçılara aktör, aktris adi verilir.


7 - Dans: Musikiye uyularak yapılan ritmik hareketlerdir. Pek çok çeşitleri vardır.
Bunların dışında olarak, bugün, sinema ve fotoğrafçılığı da güzel sanatlar arasında sayanlar vardır.

" Alıntıdır "

3- Resim öğretmenliği bölümlerini kazanmak için neler yapmalı ve nasıl bir program izlenmelidir?

   Resim - iş Öğretmenliği bölümleri kazanmak için neler yapmalı ; Eğitim fakülteleri öğretmen yetiştirmek üzere kurulmuş eğitim bölümleri oldukları için öncelikle üniversite sınavlarında ( ygs ) iyi bir puan almak önceliklidir. ham puan olarak baraj puanının ne kadar üstüne çıkarsanız kazanma şansınız da buna bağlı olarak artacaktır. Bunun dışında çizim olarak sanatsal çizimlerden daha çok çizgisel desen ön planda olan çalışmalar puan olarak daha iyi bir sonuç almanıza yardımcı olur.

   Örnek olarak ; tarama ve tonlamadan ziyade çizgisel olarak yapılmış tonlama ve lekesel çalışmalardır.

Resim iş Öğretmenliği bölümlerini kazanmak için nasıl bir program uygulanmalı ; ygs sınavı ve yetenek sınavlarına hazırlık için ayrılan süre sistemli bir şekilde planlanmalıdır.

  Çok iyi bir çizim tek başına yetersiz olabilir. yetenek sınavlarında çok iyi bir sonuç elde ettiğiniz zaman eğer YGS  puanınız düşük ise üniversite sınavından aldığınız puan ve ağırlıklı orta öğretim puanı ( AOÖP ) eklenip sınav sonuçları açıklandığı zaman kendinizi çok daha alt sıralarda bulabilirsiniz.

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

4- Güzel sanatlar fakültesi sınavlarını kazanmak için neler yapmalı ve nasıl bir program izlenmelidir?

Güzel sanatlar fakültesi sınavlarını kazanmak için neler yapmalı ; Bu bölüm sınavlarına hazırlanırken öncelikli olarak çok iyi bir desen çizimi ve görselliğe sahip olmak gereklidir. Resim iş bölümleri sınavlarının aksine YGS puanı çok fazla bir etkiye sahip değildir ve bu bölümler genellikle sanatçı yetiştirmek üzerine kurulmuştur.

Çizim sınavlarındaki çalışmalarımızda gölge ve tonlama ağırlıklı çizim yapmak daha etkili olacaktır. Kendi içerisinde bir çok bölüm vardır ve bu bölümlere özel sınav soruları da karşımıza çıkmaktadır. Fakat genellikle sınavlar canlı desen çizimi, obje düzenek ( natürmort ) ve imgesel çizimlerinden oluşmaktadır. Bazı üniversitelerde de bunlara ek olarak renkli çalışmalar yer almaktadır.

 

Güzel sanatlar fakültesi sınavlarını kazanmak için nasıl bir program izlenmelidir ; Öncelikle çok düzgün ve sistemli bir çalışma dönemi geçirmek gereklidir. çizgisellikten ziyade daha çok tonlama ve ışık gölge oyunlarını çok iyi algılayıp desenimize yansıtmamız gerekmektedir. Evde çalışarak sınavlara hazırlanmak zordur.

Bu çizimlerde ince detaylar ve püf noktaları vardır. bunun için iyi bir eğitmenden ders almanız sizi sınavlarda başarılı olmak için bir artı oluşturacaktır.

Bunun yanı sıra gireceğiniz bölümü netleştirip, o bölüm dahilinde daha önceki yıllarda çıkmış sınav sorularına ağırlık vererek çalışmanız iyi olacaktır.

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

5- Güzel bir çizim yapmanın püf noktaları nelerdir?

Güzel bir çizimin püf noktası öncelikle rahatlıktır. Bir çizime başlarken psikolojik olarak ben bu çizimi yapabilirim, üstesinden gelebilirim demektir. Bundan sonraki önemli şey ise ; bu işin tekniğini ve nasıl yapıldığı hakkında ön bilgiye sahip olmaktır.

El sadece bir araçtır. Önemli olan çizilecek objeyi çok iyi bir şekilde incelemeli, düşünmeli ve elimizi yönlendirmeliyiz. Bakmak ile görmek farklı şeylerdir. Herkes bakar ama göremez. Siz gören tarafta olmalısınız. Bunun içinse çizilen şeye çok bakmalı ve göz temasını kesmemeniz gerekmektedir. Bunun için üç kere bak bir kere çizgi at kelimesini kullanmak hiçte yanlış olmayacaktır. 

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

6- Yetenek sınavlarını kazanmak için yeteneklimi olmak yoksa çok mu çalışmak önemlidir ?

    Bu soruya kendi kişisel düşüncemi sunmak istiyorum arkadaşlar. Bence yetenekten ziyade çok çalışmak daha etkili olduğunu düşünüyorum. Yetenek, çalışmak ile birleştiği anda çok destekleyici ve önemli bir çizim silahına dönüşebilir. Fakat sadece yetenek tek başına sınavlarda size acaba kazandım mı kelimesini düşündürmekten öteye gitmeyecektir. Yaptığınız çizimin hakkını vermek ve başarılı olmak çalışmak ve azmetmekten geçer en önemlisi de inanmaktır.

   Eğitmenlik yaptığım süre içerisinde yetenekli öğrencilerin kazanamadığını çok gördüm fakat çok çalışıp, inanan öğrencilerin kaybettiğine çok nadiren rastladım.

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

7- Yetenek sınavları hangi tarihler arasında yapılmaktadır?

    Güzel sanatlar fakültesi ve eğitim fakülteleri resim iş öğretmenliği yetenek sınavları genellikle Temmuz ayının ilk haftası ile eylül ayının 15'i arasında yapılmaktadır. Vakıf üniversitelerinin yetenek sınavları ise farklılık gösterebilmektedir. Sınav tarihleri çakışmadığı sürece birden fazla bölüme başvuru yapabilirsiniz. Güzel sanatlar lisesi sınavları ise genellikle temmuz ayının ilk haftası yapılmaktadır.

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

8- Yetenek sınavlarında ne tür çizim yaptırıyorlar ?

   Yetenek sınavları genellikle minimum 2 aşamadan başlar ve gireceğiniz üniversite ve bölümlere göre değişiklik gösterir. Biz başlıca en çok karşımıza çıkan aşamalardan bahsedelim;

 

1- Obje ve Düzenek (natürmort ) çizimi

2- Canlı modelden desen çizimi

3- imgesel ( hayali ) çizim

  Bu üç çizimin yanı sıra bazı üniversitelerde renkli çizimlerde yaptırılmaktadır. Güzel sanatlar fakültesi bölüm sınavlarında ise grafiksel ve perspektif iç ve dış mekanlarda sorulmaktadır. Sizlere tavsiyem gireceğiniz üniversitenin daha önceki yıllarda çıkmış sınav soruları ve ne tür çizimler yaptırdıklarını incelemeniz, bu yönde çalışmalarınızı tamamlamanızdır.

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

9- Güzel sanatlar sınavlarında birden fazla bölüm tercih edebilir ve sınavlarına katılabilir miyim ?

Güzel sanatlarda sınav tarihleri çakışmadığı sürece istediğiniz kadar üniversitenin yetenek sınavlarına katılabilirsiniz. Birden fazla bölüm kazanmanız durumunda sadece bir üniversite ve bölüm tercih edip kaydınızı gerçekleştirebilirsiniz.

10- Yetenek sınavlarına başvurularda herhangi bir yaş sınırı var mıdır ?

   Üniversite sınavı 1. basamak sınavına girmek şartı ile herhangi bir yaş sınırı gözetilmez. Başarılı olduğunuz taktirde bu bölümlerde eğitim görmeye hak kazanabilirsiniz.

11- Güzel sanatlar lisesinden mezun olmuş bir öğrenciye artı bir puan veriliyor mu? Veriliyor ise bu katsayı ne kadardır ?

   Güzel sanatlar lisesinden mezun olan öğrenci kendi bölümü dahilinde bir üniversiteye başvurduğu için lise mezunu bir öğrenciye göre artı bir puan verilmektedir. Bu puan AOÖBP ( Ağırlıklı orta öğretim başarı puanı ) hesaplanırken normal lise öğrencisine göre 0.11 kat sayısı ile çarpılarak puan hesaplanıyor. Diğer liseler 0,05 , bir önceki yılda herhangi bir yüksek öğretime yerleşmiş adaylar için 0,03 olarak hesaplanır.

Örnek olarak :

Güzel Sanatlar Lisesinden mezun olmuş öğrenci;

Orta Öğretim puanı 400 olarak kabul edersek, 400 x 0,11= 44 Puan

Normal Liseden mezun olmuş öğrenci;

Orta öğretim puanı 400 olarak kabul edersek, 400 x 0,05 = 20 Puan

Bir önceki yıl yerleşmiş öğrenci ;

Orta öğretim puanı 400 olarak kabul edersek, 400 x 0,03 = 12 Puan

Güzel Sanatlar Fakültelerine girmek isteyenlere büyük avantajlar sunan Güzel Sanatlar liseleri, üniversite giriş sınavlarında 25 puan civarında bir ek puan sağlıyor.
Son yıllarda branş okullarına ağırlık veren Milli Eğitim Bakanlığı, 2003 yılında 21 olan Güzel Sanatlar Lisesi sayısını 53`e çıkardı.

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

12- Üniversite sınavlarında daha önceden 4 yıllık bir fakülteyi kazanan veya okumakta olan bir öğrenci yetenek sınavlarına girdiği zaman, öğrenciye puan olarak bir dezavantaj sağlar mı ?

   Daha önceden herhangi bir bölüm kazanmış ( 4 yıllık ) veya okuyor ise bu öğrenci için bir dezavantaj yaratmamaktadır. Sadece sınava gireceği yılın bir önceki yılda üniversitelerin 4 yıllık bir bölümüne kaydını yaptırdıysa şayet , AOÖP ( ağırlıklı orta öğretim başarı puanı ) hesaplamada katsayı düşük çarpıldığı için ek puanları diğer öğrencilerden daha düşük çıkacaktır.

 

Not: Güzel sanatlar fakültesi sınavlarında bu daha az bir dezavantaj olarak görülmekte, fakat eğitim fakültesi (resim iş öğretmenliği ) bölümlerinde ise çok daha fazla bir etki söz konusu olmaktadır.

"Cevap : Mehmet KUTLUAY "

13- 2019 Güzel sanatlar özel yetenek sınavlarında,  tyt ve yks ile ilgili hangi sınavla öğrenci alımı yapılacaktır. Her iki basamak sınavına girmek gerekiyor mu ?

   Sadece 1. basamak sınavı olan TYT ( Temel Yeterlilik Testi ) sınavına girmeleri yeterli olacaktır. İkinci basamak sınavı olan YKS sınavına girmelerine gerek yoktur.   

        

2018 yılı güzel sanatlar fakültesi ve eğitim fakülteleri özel yetenek sınavlarına başvuru yapabilmeniz için,  TYT ( temel yeterlilik testi ) sınavına girmeleri yeterli olmuştur. İkinci basamak olarak üniversitelerin bünyesinde gerçekleştirdiği yetenek sınavlarına girip 4 yıllık güzel sanatlar alanında ki herhangi bir bölümde lisans eğitimi yapmaya hak kazanırsınız.

 

   Yetenek sınavlarına başvuru yapabilmeniz için 2018-TYT puanının en az 150 olması yeterli olmuştur. Bazı bölümler taban puanı olarak kendi belirlediği taban puanını kullanmaktadırlar. 150 puan  minimum taban puanıdır. örnek ; 2018 döneminde, Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi Resim Öğretmenliği bölümü alan dahilinde 190 puan alan dışı ise 240 taban puanı istemiştir.

2019 Dönemi güzel sanatlar sınavları taban puanları ve sınavlardaki değişiklikler henüz belli değildir. Fakat 2018 döneminde ki sınav taban puanları geçerliliği devam edeceğini düşünüyorum. 

  2019-YKS YÜKSEKÖĞRETİM PROGRAMLARI VE KONTENJANLARI KILAVUZU yayınlandığı zaman sayfamızda yerini alacaktır.

Sorularınız ve merak ettiklerinizi bize gönderebilirsiniz !

Teşekkürler. En kısa zamanda geri düş sağlanacaktır.

Abone listemize katılın

Tüm gelişmelerden haberdar olun

bottom of page